.no
subtel.no gir deg 3 års garanti på alle produkter basert på disse vilkårene. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker, og bestemmelsene løper sammen med de lovbestemte rettighetene knyttet til forbrukerbeskyttelse og garantilovgivning. Dette betyr at i stedet for å utøve dine juridiske rettigheter, kan du bruke rettighetene fra denne garantien. Alternativt kan du utøve dine lovbestemte rettigheter.

Garantiperioden varer i 3 år og starter ved mottak av varene.

Hvis du ønsker å benytte garantien beskrevet her, må du først returnere varene til oss. Du må også betale for at varene blir sendt tilbake til oss. Hvis vår inspeksjon av varene resulterer i et krav dekket av garantien og disse vilkårene, sender vi deg erstatningsprodukter som en del av vår garanti. Vi vil også refundere deg for den mest kostnadseffektive metoden for å sende varene tilbake til oss.


Vennligst send varene sammen med garantireferansenummeret til:

subtel GmbH
Plauener Str. 163-165
House E
13053 Berlin
Germany

Legg ved en kopi av den opprinnelige fakturaen sammen med kravet ditt. Vi kan ikke behandle kravet ditt uten en kopi av originalfakturaen, da vi trenger dette beviset for å beregne garantiperioden.

Garantien dekker spesifikke elementer knyttet til våre produkter som angitt i våre produktbeskrivelser. Garantien dekker ikke normal slitasje, bruken av varene eller mangler forårsaket av omstendigheter som har oppstått av feilaktig bruk eller på grunn av atferd som vi ikke kan holdes ansvarlig for. Derfor inneholder den 3-årige garantien vi tilbyr ikke dekning for skade eller feil som skyldes feilaktig bruk, uhensiktsmessig håndtering og / eller håndtering av varene som ikke overholder bestemmelsene og / eller manglende overholdelse av eventuelle installasjonsanvisninger. Hvis mangler er forårsaket av at man ikke har fulgt den relevante bruksanvisningen, er dette også utelukket fra vår garanti.

Hvis et bestemt produkt ikke lenger er tilgjengelig, har vi rett til å gi deg et tilsvarende erstatningsprodukt.

Vær oppmerksom på at hvis du legger frem krav på denne garantien, gir dette deg ikke rett til en ny 3 års garanti. Den opprinnelige gjenstående garantiperioden gjelder fortsatt for erstatningsproduktet. Selv om garantien ikke er forlenget, påvirker det selvsagt ikke dine juridiske rettigheter til krav på grunnlag av feil på materiell.

Ethvert ansvar i henhold til lov om produktansvar forblir upåvirket.